Organo Mineral Gübre Nedir?

Organik maddelerle minerallerin belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan bitki besin elementi grubudur. Bu bir araya gelmede çok önemli kimyasal biyolojik konular mevcuttur. Akıllı Gübre organomineral gübre grubu içerisinde yer akmaktadır fakat piyasada ki organomineral gübreler ile Akıllı Gübre aynı teknoloji aynı içerik ve aynı etkiye sahip değildir. bu sebeple firmamızın çıkarmış olduğu ürünler organomineral gübre olarak değil Akıllı Gübre olarak satılmaktadır.