Zeolit (Klinoptilolit)

Toprakta su tutma kapasitesini 1 / 4 oranında arttırmaktadır. (1 kilogram akıllı gübre 4 litre suyu depolamaktadır). Klasik gübreler su tutma kapasitesine sahip değildir. Akıllı Gübre ® su tutma kapasitesine sahip olduğundan susuz kalınan dönemlerde bitkinin ve toprağın su ihtiyacını da karşılar.

Ayrıca besin elementlerinin uçmasını ve yıkanmasını engellemektedir, içeriğinde tutmaktadır. Örnek olarak Klasik Gübrelerde ki Azot uçmakta ve yıkanmaktadır, uygulanan azot'un çoğu kaybolduğundan bitkiye yeterli faydayı sağlayamaz. Akıllı Gübre ® zeolitten dolayı içinde bulunan tüm mineraller ile bitkiyi besler.