Akıllı Gübre Hakkında

Akıllı Gübre Nedir

Akıllı Gübre ® üretim teknolojisi, içerdiği hammaddelerin formulasyonları 4M Agro ya ait, üretimini gerçekleştirdiğimiz ve firmamıza patentli olan bitki besleme ürün grubudur. Akıllı Gübre'nin Laboratuar ve arazi Ar-Ge leri 1998 yılında başlamıştır ve 2009 yılı itibarı ile Akıllı Gübre markası ile patent altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köy işleri bakanlığında organomineral gübreler sınıfından ruhsatlıdır. Lakin içeriğindeki hammaddelerin farklı birleştirilmesi ve üretiminin de kendimize ait bulunan teknolojisinden dolayı diğer organik ve organomineral gübrelerden birçok farkı içeriğinde bulundurmaktadır.

Organo Mineral Gübre Nedir?

Organik maddelerle minerallerin belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan bitki besin elementi grubudur. Bu bir araya gelmede çok önemli kimyasal biyolojik konular mevcuttur. Akıllı Gübre organomineral gübre grubu içerisinde yer akmaktadır fakat piyasada ki organomineral gübreler ile Akıllı Gübre aynı teknoloji aynı içerik ve aynı etkiye sahip değildir. bu sebeple firmamızın çıkarmış olduğu ürünler organomineral gübre olarak değil Akıllı Gübre olarak satılmaktadır.

Akıllı Gübre Kontrollü Salınan Bir Gübre midir?

Akıllı gübre içeriği ve çalışma şekliyle kontrollü salınan gübre denilebilir ama piyasada ki kontrollü salınabilir gübrelerden değildir. Dünyada ve ülkemizde satışı gerçekleşen kontrollü salınan gübreler, step by step gübrelerdir. İçeriklerini kademe kademe belirli bir süre toprağa ve bitkiye verir. Hâlbuki Akıllı Gübre; bitkinin besin elementi ihtiyacı olduğu zaman içeriğinden veya topraktan bitkinin beslenmesini sağlar, bitki talep etmediği zaman içeriğinde ki mineralleri saklar. Uzun süre toprakta, toprak ıslah edici özelliği vardır ve bu süre 5-6 yıl boyunca sürmektedir.

Gübrelerimizin Adı Neden Akıllı Gübre?

Gübrelerimizin içeriğini oluşturan hammaddeler ve bu hammaddelerin doğru işlenmesi Akıllı Gübre® ürünümüzü ortaya çıkarır. Akıllı Gübre® toprakta yaşayan bir canlı gibi hareket eder. Kullanıldığı andan itibaren çalışmaya başlar. Toprağı verimli hale getirmeye başlar, bunun yanı sıra toprakta bağlı bulunan mineralleri bitkinin alabileceği formlara getirir, bitki ekildikten sonra bitkinin ihtiyacı olan bitki besin elementlerini hem kendi içeriğinden hemde topraktan bitkinin ihtiyacına göre temin eder. İçeriğinde ki mineral maddeler bitki tarafından %100 alınabilir. Bitki besleme özelliği haricinde mantari hastalıklara karşı bitkiye direnç kazandırır. Bu ve birçok sebepten dolayı gübrelerimizin adı Akıllı Gübre dir.

Akıllı Gübre İçeriği Ve Özellikleri?

Akıllı Gübre ® ürün grubunda çeşitli farklı ürünlerde bitkilerin ihtiyacı olan ana mineraller ve izelementler bulunmaktadır. Ana mineral olarak Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum Kükürt ve Magnezyum; izelement olarak da Bor, Çinko, Demir, Mangan içermektedir.Ürünlerimizi diğer benzer ürünlerden ayıran fark ise;. Akıllı Gübrenin içeriğinde dolgu maddesi olarak tuz ve benzeri toprak ve bitkiye zararlı olan maddeler bulunmamaktadır.İçeriğinde dolgu maddesi olarak özel işlenmiş Leonardit, sepiolit, zeolit (klinoptilolit) bulunmaktadır.

Akıllı Gübre İçeriğindeki Leonardit Hakkında

Leonardit, yüksek oranda Hümik Asitler ile karbon, makro ve mikro besin elementleri içeren tamamen doğal organik maddedir. Oluşumu milyonlarca yıl öncesi bitki kalıntılarının sıcaklık, nem, basınç, oksidasyon ve çok özel jeolojik şartlar gerektirdiğinden tabiatta nadir olarak bulunur ve kalitesi bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. İçerdiği yüksek oranda hümik asitlerden dolayı önemli bir ekonomik değere sahiptir. İlk defa ABD-Kuzey Dakota Eyaletinde Dr. Leonard tarafından bulunmuş olmasından dolayı bu adı almıştır.Leonardit adı ABD ve Dünyanın pekçok ülkesinde genellikle kabul edilmekle beraber bazı ülkelerde Humat, Organik Humat, Humalit veya Humus olarak da adlandırılmaktadır.Leonardit'in bir maden olarak tanınması ve yaygın olarak kullanılmaya başlanması oldukça yenidir. Buna rağmen, şimdiden, bazı ülkelerin maden varlıkları listelerinde ve üretim tablolarında ayrı bir maden türü olarak yer almıaktadır. Leonardit doğal bir maden olmakta ve bitkiye ve toprağa bir çok faydalar sağlamaktadır.

Leonarditin Kullanım Alanları

Leonarditin yaygın olarak kullanıldığı başlıca alanlar şunlardır:a) Tarımda, organik toprak kondisyonlayıcısı olarak,b) Hümik asit konsantresi (humat) üretiminde ana hammadde olarak,c) Derin sondajlarda, sondaj çamuru katkı maddesi olarak (viskozite kontrolünde yayıcı-itici ),d) Toprağın ıslah edilmesinde; Sanayi artıklarının kirlettiği toprağın ve bunların oluşturduğu bataklıkların tümüyle temizlenmesinde, buralardaki kötü kokuların giderilmesinde,e) Zengin organik kolloidal mineraller içermesi nedeniyle, hayvan yemi katkı maddesi olarak,f) Hava ve su filtre sistemlerinde,Bunların dışında, Leonarditin denizlerdeki petrol kirlenmeleri ile sulardaki radyoaktif kirlenmelerin temizlenmesinde ve insanlar için hazırlanan vitamin hapları ile ilaçlarda kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.Leonarditin Tarım alanında başlıca faydaları;Toprağın organik madde içeriğini arttırır,Toprağın tuz oranını azaltır,Toprak pH'sını dengede tutar (6.00-6,50),Toprağın su tutma kapasitesini arttırır,Toprağın nefes almasını sağlar,Kil oranını azaltır,Katyon değişim kapasitesini arttırır bu da toprakta bağlı bulunan elementlerin bitkinin alabileceği forma dönüşmesini sağlar. Daha önce kullanılmış olan gübrelerin kullanılmayan kısmının kullanılmasını sağlar,İçeriğindeki hümik ve fülvik asit sayesinde besin elemetlerinin taşımını sağlar,

Leonarditin İçersindeki Humik Ve Fulvik Asitin Özellikleri

a) Hümik Asit: pH'sı 2'den küçük olan asidik özellikteki sularda çözünmez. Daha yüksek pH derecelerindeki suda veya alkalik özellikteki çözeltilerde çözünebilir. Moleküler ağırlığı fazla olup uzun zincir molekül yapısındadır. Rengi koyu kahverengi ile siyah arasındadır.b) Fulvik Asit: Bütün pH derecelerindeki (asidik veya bazik) suda veya çözeltilerde çözünebilir. Moleküler ağırlığı düşük olup, kısa zincir molekül yapısındadır. Rengi açık sarı ile sarı-Kahverengi arasındadır.

Leonardit Tipleri

Leonarditin tarımda kullanımı esas olarak iki şekilde olur: Katı (granül ya da Pelet) veya Leonarditin ekstraksiyonu ile elde edilen humatları (sıvı veya toz).Katı (Granül veya Pelet ) Leonardit ÜretimiMadenden çıkartılan Leonardit, kırılması, öğütülmesi, elenmesi, içerisindeki yabancı maddelerin temizlenmesi ve kurutulup suyunun alınması için bir dizi tesislerde, çeşitli ve uzun süreli işlemlerden geçirilir. Homojenizasyon işleminden de geçirildikten sonra torbalanıp tarlaya iletilen Leonardit (Toprağın, bitkinin ve Leonarditin türü ve özelliklerine göre değişen oranlarda ) toprakla karıştırılır. Ürünlerimiz içerisinde Akıllı Leo bu tip işlemlerden geçerek üretilen granül tiptedir. Piyasada direk elenmeden ya da yabancı maddelerinden ayır edilmeden, maden halindeki sadece kırarak toz halinde satılan ürünler de bulunmamaktadır. Bu ürünler yukarıda bahsi geçen etkileri tam manasıyla gerçekleştirememektedir.Humat (sıvı veya toz ) Leonardit ÜretimiLeonardit, potasyum hidroksit ile Reaktör içerisinde kimyasal işleme sokulur bu işlem sonucunda ham sıvı hümik asit elde edilir, Daha sonra da Homojenizasyon ve filitrasyon işlemlerinden geçirilip sıvı Hümik asit elde edilir.Toz Leonardit ise; Leonardit konsantre işlemine tabi tutularak kurutulup toz haline getirilerek paketlenip satışa sunulur.Sıvı ya da toz Hümik asitler (Toz humatlar suda tamamen eriyebilme özelliğine sahiptir ) sulama suyuna karıştırılarak kullanılacağı gibi, yapraktan da uygulanabilir.Katı Leonardit ( granül yada pelet ) veya humatları ( sıvı yada toz) tarımda tek başına kullanılacağı gibi doğal veya kimyevi gübreler ile (NPK) karıştırılarak da kullanılırlar. Leonardit ve Leonardit'ten elde edilen hümik asitler bütün Dünya ülkelerince kabul edilmiş olan Organik (Ekolojik) tarıma tam uygunluk sertifikasına da sahiptir. Gelişmiş ülkelerin tarımda kimyasal gübre ve ilaç kullanımına getirdikleri sınırlamalar ve yasakların yanı sıra organik tarım ürünlerine olan talep artışları da Leonardit kullanımının hızla yaygınlaşmasında önemli bir etken olmaktadır.Leonardit bütün tarım ürünlerinde;Büyük ölçüde verim artışı ve önemli ölçüde erkencilik sağlayan,Toprağı kirletmediği gibi, önceden kirlenmiş toprakları kendi kendine temizleyen yegane organik kaynaktır.* * Leonarditin içeriğinin toprakta ki etkisini göstermektedir.LEONARDİT'İN DÜNYADA Kİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİNE VERİM ETKİSİNİ GÖSTEREN TABLO **Aynı Bitki için farklı testlerde farklı verim artışı oranları bulunmasının nedenleri:Toprak niteliklerini farklı olması,Kullanılan Leonardit ( veya hümik asit ) kalitelerinin farklı olması,iklimsel farklılıklar,Test şartlarının ve test yöntemlerinin farklı olmasıdır.

Sepiolit

Toprakta bitkilere zararlı olarak bulunan bakteri ve mantarların üremesini yüksek oranda engellemektedir.

Zeolit (Klinoptilolit)

Toprakta su tutma kapasitesini 1 / 4 oranında arttırmaktadır. (1 kilogram akıllı gübre 4 litre suyu depolamaktadır). Klasik gübreler su tutma kapasitesine sahip değildir. Akıllı Gübre ® su tutma kapasitesine sahip olduğundan susuz kalınan dönemlerde bitkinin ve toprağın su ihtiyacını da karşılar.Ayrıca besin elementlerinin uçmasını ve yıkanmasını engellemektedir, içeriğinde tutmaktadır. Örnek olarak Klasik Gübrelerde ki Azot uçmakta ve yıkanmaktadır, uygulanan azot'un çoğu kaybolduğundan bitkiye yeterli faydayı sağlayamaz. Akıllı Gübre ® zeolitten dolayı içinde bulunan tüm mineraller ile bitkiyi besler.

Akıllı Gübre Ürünlerinin Özellikleri, Toprak ve Bitkiye Sağladığı Faydalar

Üretiminde ileri teknoloji kullanılmıştır,Granül yapısından dolayı kullanımı kolaydır,Granül yapının üzerine kaplanmış Leonardit toprağı organik maddece zenginleştirir,Hümik asit'in kontrollü salgılanmasından dolayı uzun süreli ve etkilidir,Uçuculuğu yoktur,Topraktaki kil oranını azaltır,Topraktaki zararlı mantar ve bakterilerin çoğalmasını engeller,Toprak pH'sını düzenler,Toprakta ki tuzu zararsız hale getirir,Uygun tohum yatağı hazırlar,Köklerin iyi havalanmasını sağlar,İçeriğindeki klinoptilolite toprağın su tutma kapasitesini artırır,Bitki ve toprakta bulunan toksin (zehirli) maddelerin çökelmesini düzenler,Bitkinin kurağa ve dona dayanıklılığını artırır,Hastalık ve zararlara karşı direnci artırır,Tohumda çimlenme hızını artırır,Bitki büyümesinde ve canlılığında artış sağlar,Ürün veriminde ve kalitesinde artış sağlar,Çiçek oluşumu ve döllenmede artış sağlar,Bitki köklerinde azot tespit eden bakterilerin faaliyetlerinde artış sağlar,Çeşitli enzimlerin çalışmasında katalizör görevi yapar,Bitkilerde şeker ve diğer karbonhidratların naklini sağlar,Danelerin dolgunluğunu artırır,Bitkilerin kök sisteminin iyi gelişmesini ve yayılmasını sağlayarak bitkinin topraktan faydalanma hacmini artırır,Sağlam sap yapısından dolayı yatmayı engeller,Besin değerinde artış sağlar.

Kullanım Alanları

Standart gübrelerin, özel ve organik gübrelerin kullanıldığı tüm yerlerde kullanılabilir. (Açık tarla, Sera, peyzaj, çiçek yetiştirme v.b.) Akıllı gübrenin her hangi bir yan etkisi ve yakıcılığı yoktur. Eşdeğer gübrelere göre daha az kullanılır.Akıllı Gübre kullanımında, içeriğinde birçok minerali barındırdığından dolayı gübreleme periyodu diğer gübrelemelere göre daha azdır. Bu da işçilik ve zaman tasarrufu sağlar.