EQUADRO SERİSİ

16-08-24 +TE

eq16-8-24
Azot ve potasyum ağırlıklı damlama gübresi

07-06-40 + TE

eq7-6-40
Potasyum Ağırlıklı üre içermeyen damlama gübresi

15-30-15 +TE

Equadro 15-30-18 + TE
Fosfor ağırlıklı azot potasyum dengeli damlama gübresi

20-20-20 +TE

eq20-20-20
Üre icerikli dengeli damlama gübresi

18-18-18 + TE

eq18-18-18
Üre içermeyen dengeli NPK gübresi