Fosfonatlar

Fosfonatlar

DI SODYUM FOSFAT
FOSFONAT ATMP
FOSFONAT DTMPA
FOSFONAT EDTMPA
FOSFONAT HEDP
MONO SODYUM FOSFAT
MONO POTASYUM FOSFAT
SODYUM HEGZAMETAFOSFAT
SODYUM TRİPOLİ FOSFAT (GRANÜL)
SODYUMTRİPOLİ FOSFAT (TOZ)
TETRA KALSİYUM PİRO FOSFAT (TETRAKAL)
TETRA POTASYUM PİRO FOSFAT (TETRAKAL)
TRİ SODYUM FOSFAT