Gübre Seçimi?

Tarımsal üretimde verim, randıman ve performansı etkileyen bir çok faktör vardır. Bunların başında ekeceğiniz ürünün tohum, ekileceği coğrafi bölgesi ve toprağıdır. Lakin tarımsal üretim parametrelerinde ki diğer değişkenler bu faktörler içerisinde ki en iyi seçseniz dahi yeterli değildir. .çünkü bunun yanı sıra, ekiliş zamanı, mevsim koşulları, gübreleme, ilaçlama, işçilik ve belkide burada söyleyemediğimiz bir çok değişken yer almaktadır.

Firmamız olarak özellikle ülkemizde bunun yanı sıra dış ülkelerde bir çok ekiliş örneğiyle karşılamşmamız belki de uzun yıllardır tarım ile uğraşan çiftçiden farklı tecrübeler edinmemize sebep olmuştur. Elbetteki tüm değişkenler iyice hesaplanmalıdır bir üretime girerken ve burada devlet kurumlarının da doğru yönlendirmede etkisi yüksektir lakin ülkemizde bu tam manasıyla daha oturmamış bulunmaktadır. Bir çok çiftçimiz öncelikle mevcut konumunda üretim yapar ve ekonomik girdisinin en yüksek olacağını tahmin ettiği üretim ürünün tercih eder.

İşte tam bu noktada doğru gübrelemenin önemi ortaya çıkar.

Gübreleme özetle bitkiyi dışarıdan beslemektir. Bu söylediğimiz değişkenler tam manasıyla araştırılıp değerlendirilip karar verilmediği takdirde devreye doğru gübreleme devamında ilaçlama ve işçilik devreye girer ki keza bunun yanı sıra özellikle 21. yüzyılda ki eskiye nazaran değişken ve kararsız atmosfer hareketlerinden doğan mevsim koşulları üreticinin daha da fazla işini zorlaştırmaktadır. Uygulamalarda bölgesel, tohumsal, arazi koşulları, mevsim koşulları v.b. faktörleri hesaplamadan karar veren üreticilerin işi ise malesef ki şans faktörüne kalmaktadır ki bu kadar değişken değerlerin olduğu noktada malesef bu konular değerlendirilemez ise şansı çok düşüktür.

Bugün insan en kıymetli canlıdır tüm toplum ve bireyler için ve burada bahsedeğimiz konuyu da en iyi insana olan yaklaşım özetler ve bilinçlendirir. Tüm tıp litaratürü dahil herkes bilir ki bir insanın doğumundan her bir yaş döneminde beslenme, insan yaşamının sınırlarında en büyük faktördür. Bir bebek anne sütüyle beslendiğinde kolay kolay hastalanmaz...Uyku, rahatsızlanma, üşüme gibi problemler ile karşılaşmaz, yada erişkin bir kişi bol tuzlu bol şekerli bol unlu mamil yemediği sürece tansiyon, damar hastalıkları, kalp rahatsızlığı, kolestrol v.b. hastalıklarıa kapılma riski kullananlara göre daha azdır.

İşte bitkide bizler gibi bir canlı olduğundan besleme çok önemlidir. Malesef ki tüm dünya ekonomisi tarımda gübrelemede NPK (Azot, Fosfor, Potasyum) oranları ve fiyatları üzerinden besleme kararı verir, bu konuya çanak tutan diğer bir konu ise ilim ve bilimsel çalışması malesef olamayan lakin devlet kontrolünde yetkisi olan insanlardır. Konuyu şöyle düşünelim "İnsan canlısının beslenmesinde sadece belirli başlı ürünler mi vardır sağlıklı olmak için" yani bitki beslemede sadece "Azot Fosfor Potasyum" mu lazımdır.

Burada başka bir konuda aydınlatma ihtiyacı hissediyoruz ekip olarak. Burada yada başka bir yerde duyacağınız terimler kimyasal element isimleridir ve toplumda bu isimleri duyan birden bire kimyasal gübre yada herhangi bir kimyasal olarak düşünebilir. Esasında tüm toplumlar konu hakkında doğru aydınlatılmadığında kimyasal kavramında özellikle tarım ve gıda sektöründe komple zararlı hatta kansorejen maddeler olarak bilinmektedir. Lakin yaşamın formulleri kimyasal terimler ile anlatılabilir, insanlarımız korkması gerekn elbetteki konular vardır ama bunlar kimyasal terimler değil yanlış kullanımlar yanlı karışımlar yanlış uygulamalardır. Bu konuya kısa bir örnek vermek gerekirse insanın yaşamı için nefes lazımdır ki herkes bilir bu nefesin temel elementi OKSİJEN dir. Lakin OKSİJEN kimyasal bir terimdir ve eğer kimyasal içerikli ürünler zararlı olsaydı o zaman insan yaşamı niye OKSİJEN ile hayat bulmaktadır ?

Lakin insan için Karbondioksit ve monoksit gazları zararlıdır bu sebeple bizler temiz oksijeni ararız dağlarda ormanlarda sanayiinin girmediği kulvarlarda... İşte bitki beslemede böyledir bitkinin büyümesi için Azot gazı elbetteki lazımdır ve dışarıdan bizler azot takviyesi yapmasakda bitki atmosferden bunu karşılar, lakin artan birim alandan talep edilen daha fazla ürün gereksinimi, gerek atmosferin iyice bozulmuş olması ve eskisi gibi azot kaynağının atmosferde bulunmaması verim kalite düşüklüğü yaratmakta ve memnuniyetsizliğe sebep olmaktadır.

Bunun yanı sıra bitki sadece ister havadan ister takviyeli Azot gereksinimini karşılaması bitki besleme için yeterli değil, keza yine insandan örnek verdiğimizde portakal suyu (doğal yetişmiş) çok sağlıklıdır lakin hiç bir insan sadece portakal suyu ile yaşayamaz.

Buradan net bir şekilde gübrelemeye geçer isek. Doğru gübreleme; her ne kadar belki alışık olunandan daha çok maliyet yaratma riski var olsa bile, üreticiye daha az ilaç ve ilaçlama maliyeti, daha sağlıklı verimli randımanlı ürün tedariği ve daha az işçilik sağlar.

Doğru Gübrelemenin karar verme yöntemleri ??

........................................ (devamı daha sonra...)